W przypadku pytań i uwag proszę o kontakt na adres e-mailowy
info@bardejov.travel, albo za pośrednictwem następnego formularza: