Drevený gréckokatolícky chrám v obci Bodružal (50 km východne od Bardejova) je jedným z najstarších a najzachovalejších chrámov východného obradu na Slovensku. Postavený bol v roku 1658 a jeho patrónom je svätý Mikuláš. V roku 2008 bol spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi. V hlavnej veži sa nachádzajú tri zvony, z toho najstarší z roku 1759. Areál je obohnaný drevenou ohradou so vstupnou bránkou.

Dominantou interiéru je ikonostas štylizovaný v miešanom barokovo-rokokovom slohu. Vyniká pestrosťou farieb a ako jediný známy je maľovaný z oboch strán. Dôvodom je fakt, že na zadnú stranu pôvodného ikonostasu zo 17. storočia bol v 18. storočí namaľovaný súčasný štvorradový.

Prvý rad obsahuje ikony Krstu Krista, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a patróna chrámu – svätého biskupa Mikuláša.

Cárske dvere sú bohato zdobené a osadené šiestimi medailónmi – dvomi výjavmi Zvestovania a štyrmi evanjelistami.

Pravidlo, že na každom ikonostase sa ako prvá zľava nachádza ikona sv. Mikuláša – patróna byzantskej cirkvi, má výnimku v jedinom prípade, a to ak je samotný chrám zasvätený sv. Mikulášovi. Vtedy sa ikona sv. Mikuláša presúva na miesto patróna chrámu (úplne vpravo) a na jej miesto nastupuje podobizeň patróna eparchie – v tomto prípade sv. Jána Krstiteľa (zobrazeného v ikone Krstu Krista).

Na podstavcoch pod prvým radom sú ikony sv. Michala Archanjela a sv. biskupa Mikuláša. Druhý rad obsahuje ikony dvanástich najväčších sviatkov liturgického roka s ikonou Poslednej večere uprostred.

Tretí rad pozostáva z ikon dvanástich apoštolov, v strede s ikonou Krista Veľkňaza. Štvrtý rad obsahuje šesť medailónov s dvojicami starozákonných prorokov. Uprostred radu je ikona Krista na kríži.

Súčasťou hlavného barokového oltára za ikonostasom je obraz Ukrižovania a ikona Krista padajúceho pod krížom. Vzácnosťou je i nástenná maľba v chrámovej lodi, pochádzajúca z 18. storočia a zobrazujúca Posledný súd a Ukrižovanie.

Počas druhej svetovej vojny došlo k poškodeniu chrámu. Rekonštrukciami prešiel v 18. storočí, v roku 1902, po vojne v roku 1945 a naposledy v rokoch 2004 – 2008. Ikonostas a nástenné maľby boli reštaurované v roku 1995.

Bohoslužby sa tu konajú vždy tretiu nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel