Drevený gréckokatolícky chrám v Lukove – Venécii (19 km západne od Bardejova) stál pôvodne v obci Nová Ves pri Novom Sonči v Poľsku. Odtiaľ ho obyvatelia Venécie kúpili, rozobrali, previezli a na novom mieste znova postavili. Ich úsilie zavŕšila posviacka v roku 1708, keď svoj chrám odovzdali pod ochranu novým patrónom – svätým Kozmovi a Damiánovi.

O staršom pôvode a inom zasvätení chrámu svedčí donačný nápis z roku 1654 na ikone Bohorodičky Hodigitrie, umiestnenej na južnej stene chrámu.

Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi. V hlavnej veži sa nachádzajú dva zvony z rokov 1755 a 1886. Spodná časť veže je netypicky otvorená a prístupná. Otvorené podvežie pokračuje po obvode lode, čo je pri chrámoch všeobecne výnimočné.

Raritou je pivnica pod svätyňou, ktorú nemá žiaden iný drevený chrám na Slovensku. Ďalšou zaujímavosťou je vchod z južnej strany, nie zo západnej, ako je pri týchto chrámoch zvykom.

Dominantou interiéru je 4-radový ikonostas z 18. storočia.

Na ikonách v prvom rade sú vyobrazení sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ a patróni chrámu – svätí Kozma a Damián. Cárske dvere sú zdobené ornamentom viniča a šiestimi medailónmi s evanjelistami a výjavmi Zvestovania.

Zvláštnosťou tohto ikonostasu sú netypické medailóny v druhom rade, so znázornením dvanástich najväčších cirkevných sviatkov v roku. V strede druhého radu je umiestnený tzv. Veraikon, teda ikona s motívom Veronikinej šatky. Toto miesto obvykle patrí ikone Poslednej večere.

V treťom rade sa nachádza ikona Krista Pantokrátora. Po stranách sú dvojice apoštolov, ktorí sa v prosebnej modlitbe otáčajú ku Kristovi. Štvrtý rad je rozdelený do dvoch poschodí so starozákonnými praotcami, prorokmi, sudcami a kráľmi. Ikonostas je ukončený výjavom z Kalvárie, kde pri Ježišovom kríži stojí Bohorodička a sv. Ján Evanjelista.

Na južnej stene chrámu je ikona Bohorodičky zo 17. storočia, ktorá v ľavej ruke drží svojho syna Ježiša a pravou rukou naňho ukazuje ako na jedinú správnu cestu pre život človeka.

Na severnej stene je ikona Malý Deésis, vedľa nej Posledný súd zo 16. storočia a dve ikony maľované na skle, ako spomienka na časy slávnych sklárov, ktorí tu kedysi pôsobili. Ide o výjav Krista na kríži a Bohorodičku „Mlekopitatelnicu“, teda dojčiacu Bohorodičku.

Vo svätyni je barokový oltár s vyobrazením Najsvätejšej Trojice a výjavom ako Noe prináša po potope ďakovnú obetu.

V rokoch 2005 – 2008 prebehla komplexná rekonštrukcia chrámu.

Bohoslužby sa v chráme konajú na Veľkonočný pondelok, počas odpustovej slávnosti sv. Kozmu a Damiána, na sviatok Zoslania Ducha Svätého a v prvý júlový týždeň.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk
 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel