Drevený gréckokatolícky chrám Stretnutia Pána so Simeonom v obci Kožany (22 km juhovýchodne od Bardejova) bol postavený v roku 1760. Pôvodne bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Vďaka vzácnej výzdobe interiéru a jedinečnému ikonostasu patrí medzi mimoriadne hodnotné sakrálne objekty.

Stavba chrámu je trojdielna s troma vežami a tromi krížmi. V hlavnej veži sa nachádzajú tri zvony. Jeden z nich pochádza až z roku 1406, čím je úplne ojedinelý medzi zvonmi drevených cerkví.

Chrámovému priestoru dominuje ikonostas zložený z piatich radov. Hlavný rad je osadený ikonami sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonou Stretnutia Pána so Simeonom. 

Druhý rad obsahuje dvanásť ikon sviatkov. V jeho strede je ikona Poslednej večere s dvanástimi apoštolmi. Tretí rad tvoria ikony dvanástich apoštolov a predelený je ikonou Krista Veľkňaza.

Štvrtý rad pozostáva z dvanástich medailónov s prorokmi. Uprostred radu je Ukrižovanie Krista s postavami Bohorodičky a sv. apoštola Jána. Piaty rad tvoria ikony sv. apoštolov Petra a Pavla s Bohorodičkou a ikona zobrazujúca Jakubov sen.

Zvláštnosťou je fakt, že ikonostas má iba dvoje dverí – cárske v strede a diakonské v severnej časti. Cárske dvere sú zdobené výjavmi Zvestovania a štyroch evanjelistov.

V chrámovej svätyni sa nachádza oltár s ikonou Piety z 19. storočia.

Steny lode i svätyne sú pokryté vzácnymi maľbami z 18. storočia. Pozornosť upúta taktiež ozdobný luster, drevená čaša, svietniky a ďalšie bohoslužobné predmety. Zaujímavé sú tiež okenné mreže, ručne kované v gotickom štýle.

Posledné reštauračné práce v interiéri boli vykonané v rokoch 1965 – 1970. Exteriér chrámu bol kompletne reštaurovaný v rokoch 2000 – 2003. 

Bohoslužby sa tu konajú každú nedeľu o 8.00 a v sviatky o 16.30 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel