Modlitebňa Bikur Cholim, jedna z pamiatok na kedysi početnú a rozvinutú židovskú komunitu v Bardejove, patrí k najlepšie zachovaným synagógam na Slovensku. V budove postavenej v 20-tych rokoch 20. storočia sa zachoval pôvodný inventár, či pestrofarebné nástenné maľby.

Organizovaná židovská komunita vznikla v Bardejove na začiatku 19. storočia, kedy si jej príslušníci začali pred hradbami mesta budovať tzv. Židovské suburbium. Väčšinu členov prísne ortodoxnej náboženskej obce tvorili chasidi.

V prvej polovici 19. storočia sa Bardejov stal sídlom rabinátu. V tom istom období bol zrušený zákaz usídľovania sa židov v mestách, následkom čoho nastal prudký rast počtu členov tejto komunity. Od roku 1860 sa počet židov v Bardejove v priebehu 20 rokov strojnásobil na 1113 osôb. K celému bardejovskému rabinátu vtedy patrilo 1440 osôb.

V roku 1895 žilo v Bardejove 1650 osôb židovského vierovyznania a začiatkom 20. storočia to už bolo viac ako 30 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Vlastnili okolo 220 podnikov a asi 80 remeselníckych dielní. Niekoľko generácií bardejovských rabínov pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov.

Synagógu Bikur Cholim (Cnosť navštevovania chorých) dal v roku 1929 na Kláštorskej ulici v centre mesta vybudovať židovský spolok starostlivosti o chorých Chevra Bikur Cholim.

Modlitebňa je charakteristická dvojicou gotizujúcich lomených okien a hebrejským nápisom s názvom spolku, ktorý ju dal postaviť. Objekt v radovej zástavbe Kláštorskej ulice je čelom orientovaný na východ, k Jeruzalemu. Súčasťou synagógy je aj komunitná knižnica, po hebrejsky „bet midraš“, v ktorej sa dodnes nachádza vyše 700 kníh.

Vďaka dlhoročnej starostlivosti Maximiliána Špíru, posledného príslušníka bardejovskej židovskej komunity, je dnes Synagóga Bikur Cholim možno najlepšie zachovanou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Nástennými maľbami bohato zdobený interiér s takmer kompletnou pôvodnou výbavou je nemým, no o to pôsobivejším pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického konca počas holokaustu.

Začiatkom druhej svetovej vojny tvorili židia tretinu obyvateľov Bardejova. Dnes už v meste nežije ani jeden. V Synagóge Bikur Cholim však aj napriek tomu stále svieti večné svetlo.

Pamiatka je prístupná širokej verejnosti, plánovanú návštevu je ale potrebné vopred ohlásiť.

Zdroje:
bardejov.sk
slovak-jewish-heritage.org