Drevený gréckokatolícky chrám v obci Jedlinka (16 km severovýchodne od Bardejova) bol postavený v roku 1763 a traduje sa, že bol celý privezený z Poľska. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky.
 
Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi. Na hlavnej chrámovej veži sú vyrezané jedinečné zvukové otvory vo forme trojuholníka. Vnútri veže visia tri zvony. Zaujímavosťou tohto chrámu je, že sa zachovali pôvodné ozdobne kované kríže, kovania na dverách, či tepané mreže na oknách. Vchod do chrámu je zo západnej strany.

Jeden z najvzácnejších ikonostasov na Slovensku pochádza z druhej polovice 18. storočia a má štvorradovú architektúru.

Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu chrámového sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky. Cárske dvere sú zdobené medailónmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Druhý rad ikon predstavuje jednotlivé sviatky liturgického roka a je predelený ikonou Poslednej večere.

Tretí rad je tvorený ikonami apoštolov. Uprostred je ústredná ikona Krista Veľkňaza a nad ňou vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo. Štvrtý rad ikon pozostáva z vyobrazení jednotlivých prorokov.

Vrchol ikonostasu tvorí ikona Ukrižovania Krista, ktorému po bokoch stoja postavy presvätej Bohorodičky a evanjelistu Jána.

Ikonostas je bohato zdobený vyrezávanými vyobrazeniami rastlín a vínnej révy.

Oltár vo svätyni zdobí ikona Narodenia Bohorodičky z 19. storočia. Vo svätyni sa tiež nachádza vzácna ikona Presvätej Bohorodičky Ochrankyne z 18. storočia. Ďalšie ikony a liturgické predmety v chráme pochádzajú zo 17. a 18. storočia.

Chrám v Jedlinke bol kompletne obnovený v rokoch 2000 – 2001.

Bohoslužby sa tu konajú každú nedeľu o 8.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com


Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel