Rímskokatolícky chrám svätého Františka z Assisi v Hervartove (9 km juhozápadne od Bardejova) je najstarším a najzachovalejším dreveným chrámom na Slovensku. V roku 2008 bol spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Jedna z najvzácnejších sakrálnych stavieb na Slovensku bola postavená koncom 15. storočia a predstavuje najstarší typ dreveného chrámu u nás. Kostol je zhotovený z červeného smreka a postavený je v gotickom štýle.

Špecifickosť chrámu je najmä v tom, že patrí rímskokatolíckej cirkvi a jeho charakter je čisto gotický. Svojim dvojdielnym pôdorysom, vysokou strechou a ďalšími znakmi v exteriéri aj interiéri je značne odlišný od rusínskych drevených cerkví (chrámov východného obradu).

Celý exteriér sa zachoval takmer nezmenený, interiér však prešiel v minulosti viacerými premenami. Dialo sa tak najmä v súvislosti s reformáciou. Vnútorné steny chrámu dnes pokrýva jedinečná maliarska výzdoba s figurálnymi a rastlinnými motívmi.

Mimoriadne vzácnou dominantou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory z rokov 1460 – 1480, zdobený gotickými obrazmi kráľov Šalamúna a Dávida a prorokov Eliáša, Habakuka, Daniela a Jonáša. Oltár bol koncom 80. rokov 20. storočia reštaurovaný do pôvodnej podoby.

Keď sa kostolík dostal do rúk evanjelikom, došlo k významnej a rozsiahlej úprave vnútornej výzdoby. Vzácnymi pamiatkami z tohto obdobia sú predovšetkým polychrómovaná drevená krstiteľnica, vyrezávaná patronátna lavica a obraz Posledná večera z roku 1653.

Obnova starej a realizácia novej výzdoby južnej steny lode bola uskutočnená v roku 1665. Figurálne motívy Adama a Evy v raji, Boja sv. Juraja s drakom, či Podobenstiev o múdrych a pochabých pannách, ktoré patria k najvzácnejším v chráme, dopĺňajú citáty z Biblie v latinčine, biblickej češtine a slovenčine.

V 18. storočí, pod vplyvom následnej rekatolizácie, pribudla časť barokovej výzdoby a v roku 1805 aj neskorobaroková výmaľba.

K najcennejším častiam interiéru patria gotické tabuľové obrazy, ako aj spomínané nástenné maľby z rokov 1655 a 1805, reštaurované v 70. rokoch 20. storočia. Veľmi vzácny je tiež tabuľový obraz Posledná večera z roku 1653.

Medzi ďalšie cenné pamiatky patrí neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej. Do podvežia chrámu zasahuje empora s organom z prelomu 19. a 20. storočia.

Ostatné súčasti interiéru, ako originálne krídla oltára, drevený skrinkový svätostánok zo začiatku 16. storočia, či prenosný oltárik z roku 1514, nájdeme dnes uložené v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. Bočný oltár z roku 1524 sa zasa nachádza v Šarišskom múzeu v historickej budove bardejovskej radnice.

Bohoslužby sa v chráme vykonávajú sporadicky.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
monarubens.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel