Do uprawiania turystyki w okolicy Bardejowa zachęca wspaniała przyroda pagórkowatego a miejscami górzystego krajobrazu, bogate lasy, łąki i przyjemne dla oka scenerie. Można przejść się po wzgórzach Čergova, Busova i Pogórza Ondawskiego, na pograniczu których, w dolinie rzeki Topľa, rozpościera się miasto Bardejów.

Kraj oferuje wiele możliwości pieszych wędrówek w otoczeniu dziewiczej przyrody, z niewielką ingerencją człowieka i wieloma obszarami chronionymi. Do najczęściej występujących roślin drzewiastych należą buk, dąb i jodła. W paśmie Čergov żyje wiele rzadkich zwierząt chronionych.

Interesującym jest fakt, że przez ten obszar przebiegają dwie europejskie trasy turystyczne, E3 z Santiago de Compostella do cieśniny Bosfor oraz trasa E8 łącząca irlandzkie wybrzeże Atlantyku z polsko-ukraińskim pograniczem.

Pod względem przyrodniczym do najważniejszych miejsc w okolicy Bardejowa należą państwowe rezerwaty przyrody Becherovská tisina, Regetovské rašelinisko, Stebnícka Magura, Čergovský Minčol, Pramenisko Tople oraz rezerwaty przyrody Zborovský hradný vrch, Slatina pod Lieskovcom, Livovská jelšina i Pod Beskydom.

W pobliżu wsi Becherov (16 km na północ od Bardejowa) znajduje się jeden z najcenniejszych rezerwatów na Słowacji – Becherovská tisina. Został założony w celu ochrony jednego z największych cisów zwyczajnych w Karpatach. Na stromych zboczach pokrytych różnymi rodzajami paproci rośnie tutaj około 230 sztuk tej rośliny. Jest to pozostałość dawnych, słynnych bardejowskich cisów. Do miejsca prowadzi ścieżka edukacyjna.

Przy wsi Regetovka (17 km na południe od Bardejowa) znajduje się kolejny ważny rezerwat botaniczny – Regetovské rašelinisko.

Rezerwat powstał w celu ochrony gatunków borowinowo-torfowych. Właśnie tutaj, jako w jedynym miejscu na wschodzie Słowacji, występuje bardzo rzadka czermień błotna. Z dalszych rzadkich gatunków występuje tutaj mięsożerna rosiczka okrągłolistna i bobrek trójlistkowy. Do tych miejsc ze wsi Regetovka prowadzi szlak edukacyjny.

Państwowy Rezerwat Przyrody Stebnícka Magura chroni pierwotne naturalne biotopy leśne, miejscami nawet o charakterze lasu pierwotnego. Ochroną objęte są przede wszystkim buk, jodła i jawor. Dla terenu rezerwatu charakterystyczne jest duże występowanie różnych gatunków paproci i chroniona lulecznica kraińska. Przez szczyt Stebníckiej Magury przechodzi międzynarodowa trasa E8 i Szlak Bohaterów SPN na odcinku pomiędzy Berdejowem-Zdrój a wsią Zborov.

Čergovský Minčol, liczący 1157 m n.p.m., jest najwyższym punktem pasma Čergov. Szczytową część rezerwatu pokrywają hale z dużą ilością rzadkich, kwitnących w różnych kolorach karpackich wysokogórskich roślin. Górskie łąki powstały w wyniku działalności człowieka podczas kolonizacji wołoskiej poprzez wylesianie grzbietów w celu wypasu kóz i owiec. Obszarem chronionym są objęte górskie drzewostany bukowe, jaworowe i jodłowe. Znajduje się tutaj wiele źródeł i chodników dla dzikich zwierząt, głównie dzików i jeleni.

W 1926 roku został założony jeden z najstarszych rezerwatów przyrody na Słowacji – Zborowskie Wzgórze Zamkowe (Zborovský hradný vrch). Rozpościera się w bezpośrednim sąsiedztwie majestatycznych ruin zamkowych nad wsią Zborov (10 km na północ od Bardejowa). Do obszaru chronionego włączono drzewostany bukowo-grądowe z domieszką jodły i świerku. Wielowiekowe dęby, wysadzone wzdłuż pierwotnej drogi dojazdowej do zamku, są prawdziwymi świadkami dawnej historii.

Przyrodniczym unikatem z nieco innej bajki jest słone źródło mineralne we wsi Cigeľka (20 km na północny zachód od Bardejowa), u podnóży wygasłego wulkanu Busova. Legendarna woda lecznicza jest alkalicznie słona, a stopień jej mineralizacji jest nadzwyczaj wysoki. Wpływa korzystnie na układ trawienny, pomaga przy nadmiernym spożyciu jedzenia oraz przy jadłowstręcie. Dzięki cennym pierwiastkom (brom, jod, kwas borowy, sód czy chlor) jest stosowana w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, serca, naczyń, a także chorób skóry. Od 2005 roku jest eksportowana również do Australii.

Absolutnym przyrodniczym unikatem tego kraju jest jednak najstarsze drzewo na Słowacji – ponad osiemsetletni dąb szypułkowy we wsi Dubinné (15 km na południowy wschód od Bardejowa). Ten „matuzalem” z obwodem pnia wynoszącym przy korzeniu 12,5 m przeżył naprawdę wiele. Znana jest historia, kiedy podczas bratobójczych wojen w XV wieku mieszkańcy wsi musieli uzbierać na łapówkę dla żołnierzy, żeby nie ścięli im drzewa.

W okresie I wojny światowej dąb ten był na mapach oznaczony jako punkt orientacyjny. Austriaccy żołnierze z tego powodu chcieli go wyciąć, nie mogli jednak znaleźć odpowiednio dużej piły. W latach 60. XX wieku drzewo przetrwało uderzenie pioruna.

Dąb jest starszy od samej wsi, która wybrała go na swój symbol. Przy jej zakładaniu znajdował się pośrodku wsi, tak jest również dzisiaj. Mówi się nawet, że objawiła się przy nim Matka Boska, dlatego w tym miejscu na jej cześć postawiono kaplicę.

Lokalizacje:
maps.google.com

Źródła:
sopsr.sk
kstbardejov.wbl.sk

 


Translated by:

Mgr. Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel