Drewniany greckokatolicki kościół św. Mikołaja z 1775 roku jest uważany za jeden z najpiękniejszych zrębowych kościołów obrządku wschodniego w Karpatach. Kościół znajduje się dzisiaj w Muzeum Architektury Ludowej w Bardejowie-Zdrój (słow. Bardejovské Kúpele; 6 km na północ od Bardejowa), gdzie w 1967 roku został przewieziony z miejscowości Zboj, leżącej na słowacko-polsko-ukraińskim pograniczu.

W czasie drugiej wojny światowej wieś Zboj znalazła się w centrum największych walk, w wyniku których została w znacznym stopniu zniszczona wraz z kościołem. Pomimo późniejszych napraw, lokalni mieszkańcy z biegiem czasu postawili nowy – murowany kościół. Pierwotny drewniany kościół został rozebrany, przeniesiony i ponownie wybudowany w Bardejowie-Zdrój.

Budynek kościoła jest trójczęściowy, z trzema wieżami i trzema krzyżami. Wejście znajduje się od strony zachodniej.

Nad główną wieżą znajduje się daszek zamiast kopuły, stożek i trójramienny prosty krzyż. Nad nawą i świątynią wykończenie jest podobne.

W kościele znajduje się jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych ikonostasów z XVIII wieku. Ma czteroczęściową architekturę na czterech piętrach. Pierwsza część zawiera cztery główne ikony, św. biskupa Mikołaja, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela i ikonę Trzech Hierarchów (św. Bazyla Wielkiego, św. Jana Złotoustego i św. Grzegorza z Nazjanzu).

Drzwi carskie są zdobione sześcioma medalionami z czterema ewangelistami i dwoma scenami Zwiastowania.

Druga część zawiera ikony świąt, pośrodku znajduje się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Pośrodku trzeciej części z apostołami jest umieszczona ikona Chrystusa Arcyksięcia.

Czwarta część przedstawiająca proroków składa się z dwunastu medalionów ułożonych w trzy półkola. Szczyt ikonostasu tworzy Kalwaria z Ukrzyżowanym Chrystusem z XVII wieku, po bokach Bogurodzica i św. Jan Ewangelista, chociaż atypowo, bo po przeciwnych stronach.

Zasadnicza część ikonostasu pochodzi z XVIII wieku, niektóre ikony (św. Mikołaj, Ukrzyżowanie) pochodzą z XVII wieku.

Obecnie msze w tym kościele są odprawiane dla wierzących prawosławnych w każdą niedzielę o godzinie 9.00.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:

Mgr. Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel