Drewniany greckokatolicki kościół Ochrony Przenajświętszej Bogurodzicy z 1730 roku stał pierwotnie we wsi Mikulášová, skąd w roku 1931 został przeniesiony do Bardejowa-Zdrój (słow. Bardejovské Kúpele; 6 km na północ od Bardejowa), gdzie stoi do dzisiaj.

W pierwotnym miejscu kościółek służył co najmniej do 1926 roku, kiedy mieszkańcy Mikulášovej zaczęli budować nowy – murowany, który wybudowano bezpośrednio obok starego, stopniowo podupadającego kościoła. Przemieszczenie kościoła z Mikulášovej do Bardejowa-Zdrój stanowiło jedno z największych osiągnięć w dziedzinie konserwacji zabytków na Słowacji w pierwszej połowie XX wieku.

Budynek kościoła jest trójdzielny z trzema wieżami i trzema krzyżami, wejście znajduje się od strony zachodniej. Kościółek jest jednym z niewielu drewnianych cerkwi z pomalowaną elewacją. Z trzech stron czworobocznej wieży jest widoczny namalowany zegar, który pełni funkcję dekoracyjno-symboliczną. Wewnątrz głównej wieży znajduje się jeden dzwon.

Dominującym elementem wnętrza kościoła jest pięcioczęściowy ikonostas. Oryginał pochodzi z XVIII wieku, ale jego część została złożona w muzeum ikon w Bardejowie. Szkielet jest oryginalny, podobnie jak drzwi carskie, ikony proroków, Deesis oraz ikony w części piątej. Kopie ikon zostały wykonane w 2005 roku z czterech głównych ikon, ikon świąt i ikon apostołów. Zamiast prawidłowej patrocynalnej ikony z nieznanych powodów została tutaj osadzona ikona Wniebowzięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Pierwsza część składa się z ikon św. biskupa Mikołaja, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela i niewłaściwej ikony Wniebowzięcia Przenajświętszej Bogurodzicy jako ostatniej. W jej miejscu powinna znaleźć się ikona Ochrony Przenajświętszej Bogurodzicy. Druga część zawiera przedstawienie świąt. Carskie drzwi są zdobione medalionami czterech ewangelistów i dwóch scen Zwiastowania. Nad nimi zamiast Ostatniej Wieczerzy znajduje się Mandylion.

W trzecim rzędzie znajdują się ikony apostołów, pośrodku z Chrystusem Arcykapłanem, św. Bogurodzicą i św. Janem Chrzcicielem.

Czwarta część zawiera cztery medaliony, każdy z dwoma postaciami proroków. Pośrodku rzędu znajduje się trójramienny krzyż. Piąty rząd składa się z ikony króla Dawida, Ofiarowania Izaaka, Judyty w obozie wojskowym Holoferna i Judyty, która zabiła Holoferna.

W świątyni kościoła jest umieszczona patrocynalna ikona Ochrony Przenajświętszej Bogurodzicy z XVIII wieku.

W 2005 roku miała miejsce całkowita renowacja kościoła i jego przeniesienie do pomieszczeń Muzeum Architektury Ludowej w Bardejowie-Zdrój.

Kościółek oprócz celów muzealnych służy również do organizowania liturgii greckokatolickich i wydarzeń o charakterze społeczno-kulturowym. Nabożeństwa odbywają się tutaj w każdą niedzielę o 9.30, a także we wtorki, czwartki oraz w święta o godzinie 16.00.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:

Mgr. Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel